Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2019

Povinnosti obce pri zostavení viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme príprave najdôležitejšieho dokumentu, ktorý je základom finančného hospodárenia obce – rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. Obce upozorníme na dôležité zákonné povinnosti, kto...

Archivácia personálnej a mzdovej agendy

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a ktorú v praxi označujeme ako „osobný spis zamestnan...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (7. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

Októbrové číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o zdravotnom a sociálnom poistení starostu.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.