Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať a predchádzajúce príprava zamestnanca na prácu

Spzn: 4 Cdo 79/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5-6 Ročník: 1997 Strana: 163 Číslo: 51/1997

Judikáty

Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom obce

Spzn: III. ÚS 389/08 Prameň: Zb.Us. Číslo: 29/2009

Judikáty

Návrh prokurátora

Spzn: 8 Sžo 223/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2010 Strana: 156 Číslo: 45/2010

Judikáty

Znemožnenie výkonu petičného práva

Spzn: II. ÚS 44/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 163 Číslo: 10/2001

Judikáty

Spzn: 2 Sžo 39/2009 Prameň: ASPI

Judikáty

Základné právo na právnu pomoc poskytovanú v kvalifikovanej právnej forme

Spzn: II. ÚS 148/06 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 147 Číslo: 10/2007

Judikáty

Právo na súdnu a inú právnu ochranu a konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Spzn: IV. ÚS 1/07 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 594 Číslo: 55/2007

Judikáty

Rovnosť volebného práva

Spzn: IV. ÚS 96/07 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 623 Číslo: 59/2007

Judikáty

Spzn: IV. ÚS 95/08 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: I. ÚS 156/09 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: 5 Cdo 148/2010 Prameň: ASPI

Judikáty

Určovacia žaloba

Spzn: 2 Cdo 11/2007 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: 7 Co 378/66 Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 1967 Strana: 422 Číslo: 75/1967

Judikáty

Spzn: 11Cpr/8/2012 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: 14Cpr/2/2012 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: 26S/12/2012 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: 2 Sžo 99/2010 Prameň: ASPI

Judikáty

Spzn: PL. ÚS 19/05 Prameň: ASPI