Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať a predchádzajúce príprava zamestnanca na prácu

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5-6 Ročník: 1997 Strana: 163 Číslo: 51/1997

Judikáty

Návrh prokurátora

Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2010 Strana: 156 Číslo: 45/2010

Judikáty

Znemožnenie výkonu petičného práva

Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 163 Číslo: 10/2001

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Základné právo na právnu pomoc poskytovanú v kvalifikovanej právnej forme

Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 147 Číslo: 10/2007

Judikáty

Rovnosť volebného práva

Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 623 Číslo: 59/2007

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Určovacia žaloba

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 1967 Strana: 422 Číslo: 75/1967

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI

Judikáty

Prameň: ASPI