Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2020

Výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v období pandémie

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Súčasné náročné obdobie, ktoré v našej krajine, ako aj celosvetovo nazývame pandemickým obdobím, sa odzrkadľuje aj v takých oblastiach súvisiacich s ekonomikou, ako je oblasť výkazníctva.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Posúdenie stavebného pozemku pri zdanení daňou z nehnuteľnosti

Ing. Jaroslava Mitringová Zo seriálu: Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

Podľa platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) stavebnými pozemkami ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.