Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2017

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2018 – 2020

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií Slovenskej republiky príručku vydalo vo Finančnom spravo...

Predkladanie výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených k...

Programy cezhraničnej spolupráce

Ing. Ján Rudolf, PhD.

Programy cezhraničnej spolupráce sú doplnkom hlavných operačných programov, ako je napríklad Program rozvoja vidieka alebo Integrovaný regionálny operačný program. Pre obce a mestá sú to významné p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.