Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2020

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Ing. Ľubica Sekerková

V príspevku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) za rok 2019.

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze zi...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.