Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2017

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2017

Zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení

Jozef Tekeli

Právny inštitút zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení je medziodvetvovou kategóriou komunálneho práva a školského práva. Zároveň sa v ňom prelína oblasť samosprávnej pôsobnosti obcí a...

Pôsobnosť obce v oblasti športu

Peter Konečný

Pred rokom bol schválený zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o športe"), ktorý definuje šport pre všetkých ako šport, ktorý je určený pre obyva...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.