Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2013

Kontrola použitia financií na riešenie situácie marginalizovanej rómskej komunity v obciach

Ing. František Palčák

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013 na programové r...

Ako vyplniť daňové priznanie vo verejnej správe a územnej samospráve za rok 2012

Ing. Ľubica Sekerková Zo seriálu: Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Výklad jednotlivých riadkov daňového priznania s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2012

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.