Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Vláda schválila interpretáciu výsledkov sčítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda SR na ostatnom zasadnutí schválila uznesením interpretáciu výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcu sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľov ako súčet obidvoch národnostných kategórií, ktorú predložil splnomocnenec vlád...

Ciele členských štátov v oblasti sociálnejšej Európy do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ na zasadnutí predstavili národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030.

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplne...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil informácie o zamestnanosti a priemernej mesačnej mzde vo vybraných odvetviach v apríli 2022.

Rozhodnutie prezidentky je výsledkom zodpovedného dialógu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa zamýšľa nad dôsledkami prorodinného balíčka

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Verejná diskusia o balíčku sa spustila hlavne otázkami, komu prinesie koľko peňazí. Preto viaceré inštitúcie (vrátane RRZ) stihli publikovať odhady distribučných vplyvov vládou schváleného prorodinného balíčka, teda o koľko si prostredníctvom vyšš...

Plán opatrení Európskej komisie vo vzťahu k cenám energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR sleduje a vníma kroky Európskej komisie v súvislosti so zvyšujúcimi cenami energií, ktorá predstavila plán REPowerEU. Ten reaguje na dopady narušenia globálneho trhu s energiou spôsobeného ruskou inváziou na...

Od 1. júna je účinná novela azylového zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vzišli z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právo...

Únia miest Slovenska žiada premiéra SR o urgentné rokovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska apeluje na vládu SR a vládne strany, aby neprijímali žiadne rozhodnutia o medializovanom daňovom mixe bez jednoznačnej dohody so samosprávami. ÚMS zásadne nesúhlasí s návrhmi a postupom zo strany štátu a žiada predsedu vlády S...

Príčiny a dôvody vysokej inflácie na Slovensku (a v eurozóne)

Kategória: Aktuality Autor/i: Národná banka Slovenska

Limit verejných výdavkov na roky 2023 a 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na účely Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí 27. apríla 2022, predbežne vypočítala limity verejných výdavkov na roky 2023 a 2024.

ZMOS uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poľovníctve 15 zásadných pripomienok.

Zákon o pozemkových úpravách postúpil do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Vláda nie je ochotná prijať samosprávy za svojich partnerov, radšej ich likviduje

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Členské mestá vítajú každé opatrenie, ktoré  reálne pomôže zlepšiť kvalitu života obyvateľom miest a obcí. Nie však na úkor fungovania samospráv. Aj súčasná situácia je dôkazom toho, že centrálna vláda naďalej ignoruje význam miest, obcí a samospr...

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili návrh skupiny poslancov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pol miliardy eur na voľnočasové aktivity posúva samosprávu bližšie k priepasti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s avizovaným vyčlenením pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí žiada vládu aj parlament o jediné – neschváliť a nepodporiť. Iné rozhodnutie posunie samosprávy bližšie k priepasti.

Navrhujú zvýšiť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb pop...

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti podujatie, ktoré je zamerané na prácu samospráv s dátami.

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti podujatie, ktoré je zamerané na prácu samospráv s dátami.

Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien. Minimálnu hodnotu stravného lístka zvyšuje na 4,50 eur. Znamená to aj zvýšený príspevok na strav...

Projekt Prezidentská zelená pečať môže mestám pomôcť riešiť aj energetickú krízu

Kategória: Aktuality Autor/i: Únie miest Slovenska

Budovy na Slovensku spotrebujú 57 percent zemného plynu a 89 percent tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj závislosť Slovenska od plynu z Ruska môže práve lepšia energetická efektívnosť budov. Už počas rokov 2005 až 2020 vďaka zvyšovaniu energetic...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.