Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Vláda rozhodla o znížení príspevku za ubytovanie odídenca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda bude poskytovať príspevok do 30. júna.

1. apríla sa spúšťa projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Projekt spúšťa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom je uchovávanie pracovných návykov a zlepšovanie zručností dlhodobo nezamestnaných.

O hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb možno požiadať do 4. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preukaz je určený voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR.

Únia miest Slovenska sa stretla s náčelníkmi mestských polícií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať vzájomné potreby, problémy a návrhy na riešenia smerom k vláde SR a k Ministerstvu vnútra SR.

Kandidátne listiny do eurovolieb majú strany podať do 10. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kandidátne listiny do eurovolieb majú strany podať do 10. marca

Obce môžu požiadať o príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na získanie príspevku musí obec splniť podmienky ustanovené zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a žiadosť o poskytnutie príspevku treba doručiť do 31. marca 2024.

Prezidentské voľby: parlamentné politické strany a petičné výbory môžu delegovať členov do volebných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Pre prezidentské voľby bude fungovať 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií. Politické strany a koalícia zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na kandidáta na prezidenta, majú právo del...

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Kategória: Aktuality

Návrh rozpočtu bol schválený vládou 12. decembra 2023. V nadväznosti na to Národná rada SR schválila zákon o štátnom rozpočte 21. decembra 2023.

Ministerstvo dopravy dostalo 65 žiadostí na výstavbu cyklotrás

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V rámci druhej cyklovýzvy z plánu obnovy bol posledný termín na predkladanie žiadostí 31. januára 2024.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024.

Od 7. februára budú obce vydávať hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preukazy sú určené pre voličov, ktorí v deň prezidentských volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, aby mohli voliť kdekoľvek na Slovensku

Voľby do európskeho parlamentu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na Slovensku sa budú konať voľby do Európskeho parlamentuv sobotu 8. júna. 

Nakupovanie defibrilátorov považuje ZMOS za mrhanie financiami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce zrušiť zákonnú povinnosť pre obce a mestá mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Ich početné nakupovanie považuje za mrhanie financiami. Problémové je podľa neho aj používanie a zodpovednosť za t...

Výzva na podporu triedeného zberu odpadu a zberných dvorov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov.

Vybraný zraniteľný odberateľ na účely energokompenzácií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zákon o energetike, resp. príslušné nariadenie vlády SR jednoznačne špecifikuje, kto je vybraným zraniteľným odberateľom pre účely energokompenzácií.

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V prípade straty zamestnania sa môžu ľudia zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Novinka odstránila potrebu fyzickej návštevy úradu prác...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.