Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Zelenú v parlamente dostali ďalšie opatrenia ministerstva

Kategória: Novely zákonov Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poslanci NR SR schválili ďalšie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, rodín aj nezamestnaných v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia.

ZMOS: Navrhuje mobilizovanie eurofondov a zjednodušenie procesov VO

Kategória: Verejné obstarávanie Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje pre miestnu a regionálnu ekonomiku na zmiernenie dosahov ochorenia COVID-19.

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca – príslušníka obecnej/mestskej polície

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Sociálna poisťovňa pripomína, že príslušník obecnej/mestskej polície, ktorý má uzatvorený pracovný pomer, platí od 1. apríla 2020 aj poistné na osobitné sociálne poistenie.

Opatrenia EÚ: Krátkodobá práca a dezinformácie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom príhovore (1.4) označila súčasnú situáciu za najväčšiu tragédiu od vojen.

V prípade pandémie môže vláda vyhlásiť iba núdzový stav

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

V prípade ohrozenia života a zdravia z dôvodu pandémie umožňuje ústavný zákon vyhlásiť iba núdzový a nie výnimočný stav. Pre TASR to uviedol docent ústavného práva Marek Domin z Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského v Bratislave.

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ide o preventívne opatrenia, rozhodnutia, usmernenia, ktoré majú predchádzať ohrozeniu verejného zdravia – viac v ÚVZ SR, ktoré vypracovala Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“

Kategória: Novely zákonov Autor/i: Ministerstvo financií SR

Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a dnes ho schválili ministri na rokovaní vlády. Balík opatrení pod názvo...

Opatrenia v oblasti financií pre koronavírus posunulo plénum do 2. čítania

Kategória: Novely zákonov Autor/i: TASR

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať, malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc.

Pozor! Počas pandemickej PN a karantény nie sú vychádzky možné

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak ošetrujúci lekár vystaví tzv. pandemickú PN-ku, na základe ktorej je daný poistenec v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu COVID-19 a má byť izolovaný v domácom prostredí, vychádzky nemá povolené. Ak b...

Ukončenie OČR počas korona-krízy netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Sociálna poisťovňa uvádza, že ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu.

SAV o koronavíruse: Techniky zvládania stresu počas globálnej pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Každý reaguje na stresujúce situácie odlišne. V čase celosvetovej pandémie nového koronavírusu sme sa ocitli v situácii, ktorú väčšina z nás ešte nezažila, a teda ju môžeme vnímať ako čosi, čo nemáme pod kontrolou.

Deti i rodičia môžu momentálne prežívať širokú škálu pocitov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Deti aj ich rodičia môžu v aktuálnej situácii prežívať širokú škálu pocitov – úzkosť, strach, hnev, ale aj bezmocnosť.

Pediatri v zmysle novely zákona uplatňujú „pandemické ošetrovné“

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: TASR

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 27. marca 2020 zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“.

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných...

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu sme psracovali prvú časť informácií venovanú vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov.

Implementácia projektov a COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo prehľad zdrojov s odporúčaniami  v súvislosti s koronavírusom, ktoré boli zverejnenené riadiacimi orgánmi a spoločnými technickými sekretariátmi jednotlivých operačných programov.

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Úrad verejného zdravotníctva SR

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej...

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Ministerstvo životného prostredia SR

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.