Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2014

Zriadenie, hospodárenie a zrušenie rozpočtovej a príspevkovej organizácie

Ing. Tatiana Petrášová

Zriadenie, hospodárenie a zrušenie rozpočtovej aj príspevkovej organizácie je upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Účtovanie vráteného poistného

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

O vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu môže ísť v prípadoch, kedy bolo poistné zaplatené za obdobie, keď platí vylúčenie povinnosti platiť poistné, keď poistné bolo zaplatené vo vyšše...

Zúčtovanie finančných vzťahov subjektov verejnej správy so štátnym rozpočtom

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.