Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Rozpočtovníctvo

583/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

150/2013 Z.z.

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 25. 4. 2020  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

440/2015 Z.z.

Novelizovaný: 20. 11. 2020  

211/2000 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2020  

323/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2020  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 31. 10. 2020  

283/2020 Z.z.

Účinný 15. 10. 2020  


Zmena nastane

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Archív zmien v legislatíve