Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Rozpočtovníctvo

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 12. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

431/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

150/2013 Z.z. N

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

71/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

284/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

39/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Archív zmien v legislatíve