Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Rozpočtovníctvo

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

150/2013 Z.z. N

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

440/2015 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

178/2022 Z.z.

Účinný 15. 6. 2022  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2022  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2022  


Zmena nastane

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

135/1961 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve