Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce

Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce (II.)

V tomto čísle pokračujeme v problematike založenia, zrušenia rozpočtových a príspevkových organizácií bez likvidácie a tiež založenia, zrušenia alebo rozdelenia obce a s tým súvisiacich povinností.

Založenie, zrušenie ROPO bez likvidácie zriaďovateľom a založenie, zrušenie alebo rozdelenie obce (I.)

Obec si na plnenie úloh môže zriadiťrozpočtovú organizáciu/príspevkovú organizáciu (ďalej aj „ÚJ“). Taktiež na základe svojho rozhodnutia obec/mesto (ďalej len „obec“) môže tieto organizácie zrušiť bez likvidácie. Ide o spájanie ÚJ zlúčením, splyn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály