Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 5/2017

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
5/2017

Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií - odpovede na otázky z praxe

Ladislav Briestenský

Na otázky tohto druhu reaguje odborná i laická verejnosť veľmi citlivo. Je to prirodzené, pretože ide o priemet vlastného pocitu spravodlivosti, či nespravodlivosti, ktorá je etickým atribútom vním...

Pôsobnosť starostu obce a obecného zastupiteľstva v obchodných spoločnostiach

Jozef Tekeli

Pôsobnosť starostu obce a obecného zastupiteľstva v obchodných spoločnostiach je interdisciplinárnou problematikou. Stretáva sa v nej verejnoprávna regulácia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.