Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2015

Konsolidovaná účtovná závierka – účtovné operácie

Ing. Tatiana Petrášová

Kto má povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku určuje ust. § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého ju zostavujú správca kapitoly štát...

Vybrané spôsoby obstarania dlhodobého majetku rozpočtových a príspevkových organizácií

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

V príspevku sa venujem vybraným špecifikám účtovania dlhodobého majetku v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok...

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2016 až 2018

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obce sa v tomto období už pripravujú na zostavenie rozpočtu na roky 2016 – 2018. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/008154/2015-411 „­Príručku na...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.