Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príspevok obce na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca

Dátum: Autor/i: Ing. Hana Marcin Jakubíková Rubrika: Poznatky z praxe

V tomto článku sa zaoberám podmienkami poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnanca obce a príspevku na šport dieťaťa zamestnanca, ktorý môže obec poskytovať od 1. 1. 2020. V článku uvádzam, aké povinnosti má obec ako zamestnávateľ, zamestnanec dodržiavať v danej veci a obsahové náležitosti predložených dokladov, aby spĺňali podmienky určené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), takisto opisujem novú možnosť obec poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca obce a nakoniec uvádzam návrh obsahu interného predpisu obce týkajúce sa týchto príspevkov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály