Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bez konsolidácie zotrvá deficit verejných financií v najbližších rokoch na neudržateľne vysokých úrovniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík.

Ak vláda a parlament neprijmú nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať neudržateľne vysoké deficity a z toho plynúci rastúci verejný dlh. V roku 2025 dochádza k zhoršeniu oproti roku 2024 najmä v dôsledku posunutia dodania armádnej techniky.

V rokoch 2026 a 2027 odhadujeme mierne zlepšenie, najmä vďaka nižším celkovým investíciám, ako aj nižším výdavkom na kompenzácie zamestnancov. Nárast deficitu v roku 2028 (t.j. už v ďalšom volebnom období) o 0,6 p.b. je ovplyvnený najmä vypršaním dočasne zvýšených daní a odvodov, predovšetkým návratom sadzby zdravotných odvodov platených zamestnávateľom na 10 % z hrubej mzdy a výrazným znížením sadzby tzv. bankovej dane, ale aj zvýšenými nákladmi na obsluhu dlhu. Štrukturálny deficit (bez dočasných vplyvov) vzrastie z úrovne 5,2 % HDP očakávanej v roku 2024 na 5,6 % HDP v roku 2025 s následným nárastom až na 6,4­ % HDP v roku 2028.

K nárastu štrukturálneho deficitu na strednodobom horizonte prispieva predovšetkým nižší výnos daní v pomere k HDP, keďže daňové makrobázy rastú pomalšie ako nominálny rast ekonomiky. V rovnakom období čisté zadlženie krajiny vzrastie o 11,6 p.b. HDP k úrovni 64,7 % HDP.

Viac nájdete na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Zdroj: RRZ


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.