Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. (ďalej len „zákono miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ,,daňový poriadok“). Poplatková povinnosť vzniká podľa § 4 ods. 1 zákonao miestnom poplatku za rozvoj dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutiao povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutiao dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebnému úraduk ohlásenej stavbe. Obec vyrubuje poplatok za rozvoj rozhodnutím podľa daňového poriadku. Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály