Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

VODOHOSPODÁRSKE DIELA. VODNÉ DIELA.;STAROSTLIVOSŤ O VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY;NAKLADANIE S VODAMI VŠEOBECNE;ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU OVZDUŠIA. OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;Krajské úrady. Magistrát;Ohrozenie a poškodenie životného prostredia;Správa vodných tokov;Ochranné pásma;Akosť vôd;Odpadové vody. Čistenie odpadových vôd;Vodohospodárska (vodoprávna) evidencia. Vodné knihy.;Vodné zdroje; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 20. 10. 2023  


Zmena nastane

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

587/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

26/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

362/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Archív zmien v legislatíve