Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;VODOHOSPODÁRSKE DIELA. VODNÉ DIELA.;STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU OVZDUŠIA. OCHRANA OZÓNOVEJ VRSTVY;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;Krajské úrady. Magistrát;STAROSTLIVOSŤ O VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY;NAKLADANIE S VODAMI VŠEOBECNE;Vodohospodárska (vodoprávna) evidencia. Vodné knihy.;Ohrozenie a poškodenie životného prostredia;Správa vodných tokov;Vodné zdroje;Ochrana prírody a krajiny;Hospodárske pokuty;Pokuty. Blokové pokuty; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  

284/2013 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

564/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

539/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

442/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

180/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

569/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

39/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

71/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

78/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

430/2021 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve