Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie dlhodobého majetku (darovaný, odpisovaný)

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Účtovná jednotka (RO obce) nadobudla bezodplatne (na základe darovacej zmluvy) IT vybavenie v hodnote 3 000,00 €. Keďže ide o samostatne hnuteľnú vec, ktorej hodnota je vyššia než 1 700,00 €, účtovná jednotka účtovala o obstaraní majetku takto: 042/384 – obstaranie, 022/042 – zaradenie, 551/082 – odpis (mesačný plánovaný – ešte nerealizovaný), 384/698 – zúčtovanie VBO (plánované – ešte nerealizované). Následne bol zo strany účtovnej jednotky vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého zriaďovateľ (obec) „prevzal“ majetok, tento však ostáva fyzicky v správe účtovnej jednotky.

Ako zaúčtovať o odovzdaní majetku? Bude sa odpis realizovať v duchu vyššie uvedeného, a teda s použitím účtu 384, alebo v momente prevzatia majetku zriaďovateľom je účtovná jednotka povinná zaúčtovať o tejto skutočnosti (napr. 384/355) a následne realizovať odpisy ako 551/082 a 355/692?
Existuje usmernenie, zákonné znenie, vyhláška, resp. iný záväzný predpis, ktorý zmocňuje zriaďovateľa, aby všetok majetok zverený svojim rozpočtovým organizáciám "transferoval" ako 355 bez ohľadu na pôvod majetku, resp. zdroj jeho krytia (od iných subjektov verejnej správy, mimo verejnej správy, zo štátneho rozpočtu a podobne)?
V praxi som sa nestretla s tým, prečo by majetok, ktorý je darovaný rozpočtovej organizácii (ďalej len "RO"), mala
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály