Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu Ihriska pre každé dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“

Nárok na zjednodušené podmienky majú prijímatelia, ktorým bola dotácia poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku. 
 
Prijímatelia, ktorým bola dotácia poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo v roku 2023 môžu požiadať o zmenu materiálu alebo o zmenu herných prvkov. 

V rámci dotácie v maximálnej výške 50 000 Eur môžu prijímatelia vybudovať ihrisko podľa individuálnych potrieb. Povinnosťou aj naďalej zostáva umožniť bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku, pričom v rámci ihriska musia byť umiestnené minimálne tri ľubovoľné zo zoznamu, napríklad inkluzívne pieskovisko, zmyslový chodník s oporou na vzpriamenú chôdzu, bezbariérový malý domček a iné. 

Z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, prvky umiestnené v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska (mobiliár) alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky 5 % z dotácie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že počet žiadostí o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny v rámci prvého kola prekračuje vyčlenenú finančnú alokáciu, aktuálne nie je možné prijímať nové žiadosti o dotáciu. Najbližšia možnosť požiadať o dotáciu na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska bude v termíne od 1. novembra do 31. decembra 2024. 

Usmernenie k žiadosti o zmenu nájdete na stránke MPSVaR SR.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.