Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň vyberaná zrážkou


Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Zamestnanci, ktorí v zdaňovacom období 2016 poberali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), môžu si ročnú daň z týchto príjmov vyrovnať sami prostredníctvom ...

Ako vyplniť daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Článok poskytuje návod na správne vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Opätovne sa stretáva rok s rokom a pomaly sa blíži lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V podstate nedošlo k žiadnym zmenám v povinnosti podať daňové priznanie (ďalej len DP) pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály