Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kúpa drobného dlhodobého majetku

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) sme sa rozhodli vymeniť kuchynské linky na viacerých izbách a účtovať o tom ako o kúpe drobného dlhodobého majetku (028), napriek tomu, že obstarávacie náklady jednotlivých kuchynských liniek sú pod 1 700,– eur, avšak doba používania bude minimálne 10 rokov (v internej smernici stanovíme, že takýto majetok sa považuje za ­dlhodobý a bude postupne odpisovaný). Ako však účtovať o vyradení pôvodných kuchynských liniek, ktoré sa v evidencii dlhodobého majetku, ani v inventári nenachádzajú, pravdepodobne boli kúpené a zaradené ako súčasť budovy (už nie sú dostupné relevantné dokumenty, ide o približne 30 rokov starú dokumentáciu, majetok bol viackrát delimitovaný). Je možné v takomto prípade účtovať podľa prvého odseku alebo je v tomto prípade nutné výmenu liniek vnímať ako zhodnotenie budovy?

Ak sa v evidencii pôvodne zakúpeného majetku nenachádza zoznam majetku, ktorý tvoril súčasť budovy s obstarávacími cenami, nie je možné kuchynské linky vyradiť. Z otázky nie je jasné, či je už budova odpísaná alebo sa ešte stále odpisuje, ak píšete, že je to už približne 30 rokov staré, možno je to už plne odpísané.
Ak by sa však majetok ešte odpisoval a nákup nových kuchynských liniek by ste zaradili na účet
028
, bol by majetok odpisovaný dvakrát, aj pôvodný aj nový, hoci išlo o výmenu. Výmenu kuchynských liniek nepovažujeme za technické zhodnotenie budovy. V tomto prípade navrhujeme účtovať o výmene majetku cez bežné výdavky, keď­že výmenou týchto liniek odstraňujeme fyzické opotrebenie aj za predpokladu použitia nových vylepšených materiálov, keďže nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia.
Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku (ďalej len "DHM") sa obstarávacia cena DHM zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k DHM ako celku, za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania.
Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou (v tomto prípade výmenou) spočíva v tom, že technickým zhodnotením dochádza k vybudovaniu nadstavby, prístavby, k stavebným úpravám podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály