Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vážení čitatelia,
májový mix článkov v časopise Právo pre ROPO a obce v praxi je veľmi pestrý a veríme, že si v ňom každý nájde "svoju" tému.
V článku, ktorý uverejňujeme v rubrike "Verejné obstarávanie", sa dozviete, ako zmeniť uzavretú zmluvu v procese verejného obstarávania.
Príspevok o zabezpečení účasti svedka na správnom konaní formou predvolania a predvedenia si môžete prečítať v rubrike "Správne právo".
V poradni odpovedáme na otázky čitateľov.
redakcia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.