Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 5/2024

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
5/2024

Územný plán mesta a vzťah k zmene súhlasu na nakladanie s odpadmi

Mag. Annamária Tóthová JUDr. Martina Tymková

Predmetom tohto článku je rozsudok správneho súdu, ktorý riešil možnosť zmeniť povolenie na nakladenie s odpadmi pre existujúcu prevádzku v prípade, keď podľa názoru mesta jeho územný plán zmenenú ...

Politika systému environmentálneho manažérstva

doc. Ing. Michal Stričík, PhD. doc. Ing. Barbora Gontkovičová, PhD. Ing. Mikuláš Čollák, (in memoriam)

Environmentálne manažérske systémy sú súčasťou manažérskych systémov, pričom kladú dôraz na dosahovanie pozitívnych environmentálnych vplyvov. Tieto vplyvy sú významnou súčasťou systému environment...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
4/2024

Odborný mesačník; ročník XXIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 13. 5. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,
piate číslo časopisu Odpady opäť ponúka množstvo zaujímavých článkov. Rubrika "Na aktuálnu tému" sa venuje potravinovému odpadupolitike systému environmentálneho manažérstva, ale aj rozšírenej zodpovednosti výrobcov na textil v Holandsku a Maďarsku.

V rubrike "Naša poradňa" sa dozviete, ako vypracovať internú smernicu o nakladaní s odpadom.

V rubrike "Legislatíva" plynulo nadviažeme na ďalšiu časť zákona o Environmentálnom fonde a uvedieme výklad k § 4e zákona.

Rubrika "Zo súdnej praxe" rozoberá rozsudok o územnom pláne mesta a vzťahu k zmene súhlasu na nakladanie s odpadmi.

Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.