Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Voľba riaditeľa školy

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Musí obec ako zriaďovateľ školy vypísať pred ukončením funkčného obdobia riaditeľa základnej školy výberové konanie na funkciu riaditeľa? V prípade, že by obec nevyhlásila voľbu riaditeľa, ale len poverila dočasným výkonom funkcie riaditeľa základnej školy inú osobu, počas poverenia by vypísala novú voľbu riaditeľa, na aké dlhé obdobie je možný tento postup realizovať, ak je vôbec správne takéto rozhodnutie obce? V našom prípade je zriaďovateľom školy obec, škola má právnu subjektivitu.
Relevantným zákonom na posúdenie danej problematiky je zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve"). Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ - v tomto prípade obec. Výberovou komisiou pre výberové konanie na riaditeľa je rada školy. Výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo školského zariadenia vyhlasuje zriaďovateľ najmenej tri týždne pred jeho začatím v tlači alebo iných všeobecne prístupných prostriedkoch ako televízia, rozhlas, internet.
Zriaďovateľ na návrh rady školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie. Uvedené vymedzuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.