Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zamietnutie odvolania daňového subjektu obcou

Publikované: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Daňový subjekt podal obci odvolanie proti jej rozhodnutiu. Pretože podané odvolanie neobsahovalo presné označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje, ani dôkazy, obec o podanom odvolaní nerokovala a došlo k jeho zamietnutiu. S uvedeným postupom obce daňový subjekt nesúhlasil a požadoval spoluprácu s obcou za účelom doplnenia odvolania. Konala obec v súlade s platným právom?

Ak podané odvolanie nemá všetky obsahové náležitosti, obec, ktorej bolo odvolanie doručené, nemôže podané odvolanie okamžite zamietnuť, ale bude postupovať podľa § 72 ods. 5 v spojení s § 13 ods. 8 až 10 daňového poriadku, teda vyzve daňový subjekt, aby nedostatky odvolania podľa jej pokynov a v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením, a to obligatórne.
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.