Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2024 schodok vo výške 4 011,8 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 472,1 mil. eur (-4,7 %).

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 743,7 mil. eur (+5,8 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 215,8 mil. eur (+43,5 %). 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 193,5 mil. eur (+2,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 167,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 31,7 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,7 mil. eur.

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol medziročný rast vo výške 207,1 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií medziročne klesol o 257,9 mil. eur.

Keďže územnej samospráve bolo prevedených o 12,1 mil. eur viac prostriedkov dani z príjmov právnických osôb ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 22,5 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 36,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 3,6 mil. eur.

Celú správu nájdete na stránke Ministerstva financií SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.