Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena zmluvy a dodatky v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

V realizačnom procese verejného obstarávania častokrát dochádza k situácii, že je potrebné urobiť zmenu už uzavretej zmluvy, teda podpísať dodatok k zmluve. Vyskytujú sa rôzne situácie a s tým spojené rôzne pravidlá pre zmeny zmluvy a o nich sa dozviete viac v nasledujúcom článku.
Dôležité zásady pre každú zmenu zmluvy:
-
Každá zmena zmluvy musí byť písomná.
-
Pri zmene zmluvy môže dôjsť k situácii, že nová - zdodatkovaná zmluvná cena (pôvodná zmluvná cena + zmluvná cena uvedená v dodatku) - bude vyššia ako 100 000 eur a tu vzniká povinnosť pre hospodársky subjekt, ktorý je úspešným uchádzačom, teda zazmluvneným partnerom, a to je zápis do Registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.
Ako postupovať pri zmene zmluvy
Ustanovenie § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o VO") rozlišuje tri možné situácie, kedy sa dá uplatniť zmena zmluvy:
1.
Pôvodná zmluva počíta s možnosťou zmeny zmluvy
-
ak áno, potom sa riadime § 18 ods. 1 písm. a) zákona o VO,
-
ak nie, potom postupujeme:
2.
Zmena malého rozsahu - podľa pravidla "de minimis"
-
ak áno, potom sa riadime § 18 ods. 1 písm. b) zákona o VO,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.