Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024

Publikované: Autor/i: HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku. 

Nový zákon má podľa vyjadrenia samotného ministerstva, ktoré novelu pripravilo, výrazne urýchliť proces verejného obstarávania a odbúrať mnohé komplikácie identifikované z obstarávacej praxe. Na jednej strane sa javí, že navrhované zmeny pomôžu zrýchliť verejné obstarávanie a zároveň prinášajú viaceré praxou žiadané úpravy, na druhej strane je otázne, akú nás to bude stáť cenu, a to najmä v oblasti zabezpečenia hospodárskej súťaže a transparentnosti prijímaných rozhodnutí.

Zmena finančných limitov

Novelou sa navyšuje finančný limit zákaziek, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom obstarávaní (tzv. zákazky malého rozsahu) z 10 000 Eur na 50 000 Eur. V súlade s úpravami finančných limitov sa zároveň rušia zákazky s nízkou hodnotou a zostávajú už len nadlimitné a podlimitné zákazky. Novela taktiež zavádza výnimku v prípade podlimitných zákaziek na dodanie potravín, ktorých odberateľom je zariadenie školského stravovania, účelové zariadenie vysokej školy, ktoré posky

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce N

Publikované:

Príspevok sa venuje spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce alebo mesta, či mestskej časti (ďalej len „Program“). v z. n. p.