Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sociálne služby

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Pri výkone samosprávy plnia obce úlohy aj v oblasti sociálnej pomoci. Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb zabezpečuje a poskytuje sociálne služby pre svojich občanov v nepriaznivej situácii.
Sociálne služby predstavujú jednu z foriem pomoci ľuďom v nepriaznivých životných situáciách. Legislatívne sú upravené v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len ), ktorý je účinný od 1. januára 2009.
-
upravuje právne vzťahy poskytovania sociálnych služieb,
-
financovanie sociálnych služieb,
-
kontrolnú činnosť vo veciach sociálnych služieb.
Čo je sociálna služba
Činnosť, ktorá má:
-
predchádzať vzniku nepriaznivej sociálnej situácie,
-
riešiť alebo zmierniť vzniknutú nepriaznivú sociálnu situáciu,
-
podporiť schopnosť viesť samostatný život,
-
zabezpečiť prevenciu sociálneho vylúčenia,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.