Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2024

Novela zákona týkajúca sa výrubu drevín podpísaná

Kategória: Aktuality

Novela prináša viaceré zmeny v oblasti výrubu drevín. 

Pozemky od štátu môžu samosprávy využiť v prospech občanov

Kategória: Aktuality

Štát bude môcť previesť bezodplatne pozemky, o ktoré sa nevie postarať, na príslušné mesto alebo obec.Vyplýva to z novely zákona o pozemkových úpravách.

Metodické usmernenia pre vydávanie záväzného stanoviska orgánmi územného plánovania

Kategória: Aktuality

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vydal metodické usmernenia č. 3, 4/2024 vo veci postupu orgánov územného plánovania pri vydávaní záväzného stanoviska pre konania podľa stavebného zákona. 

Environmentálny fond zverejnil zoznam schválených žiadostí o príspevok za triedenie odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Okrem schválených žiadostí zverejnil aj zoznam neschválených žiadostí s uvedením dôvodu vyradenia žiadosti o príspevok.

Zníženie deficitu na udržateľné úrovne si vyžiada konsolidáciu napriek priaznivejšiemu ekonomickému vývoju

Kategória: Aktuality

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenený...

Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mest...

Vymedzené úseky diaľnic bude možné užívať bez úhrady diaľničnej známky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dňa 1. augusta 2024 vstupuje do platnosti príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. 

Zlepšenie stavu internetizácie miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo spoločné Memorandum o spolupráci so všetkými troma distribučnými spoločnosťami, ktoré pôsobia na západe, strede a východe Slovenska. 

Bilancia štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.