Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daň za ubytovanie kúpeľných zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe

V súvislosti s povinnosťou kúpeľných zariadení platiť daň za ubytovanie boli v praxi rôzne názory. Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., ktorý bol s účinnosťou od 15. 10. 2014 upravený tak, že bola upresnená špecifikácia predmetu dane za ubytovanie ako odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 − 759 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. v ubytovacom zariadení, medzi ktorými je už zahrnutý aj kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, a teda až od tohto momentu je povinnosť platiť daň za ubytovanie stanovená v zákone jednoznačne.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály