Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň za ubytovanie


Na základe čoho je možné vyberať poplatky a úhrady za "služby" v obci

Cieľom tohto príspevku je uviesť, aké poplatky, prípadne príjmy "za služby" obce prijímajú a ako ich môžu stanoviť.

Daň za ubytovanie kúpeľných zariadení

V súvislosti s povinnosťou kúpeľných zariadení platiť daň za ubytovanie boli v praxi rôzne názory. Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Rozpočtové určenie daní samosprávy na Slovensku

Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály