Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytnutie dodávateľského preddavku a jeho overenie základnou finančnou kontrolou

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Poskytovanie preddavkov (záloh) z verejných prostriedkov upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). V prípade preddavkov z rozpočtu organizácie ide o poskytnutie verejných prostriedkov, pričom takéto poskytnutie sa overí len základnou finančnou kontrolou. V súlade s novelizovaným zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančnou operáciou je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

Netreba zabudnúť, že samotný zákon č. 523/2004 Z.z. ustanovuje, že preddavok dodávateľovi môže byť poskytnutý maximálne na tri mesiace (pozn. autora: kalendárne mesiace a po sebe nasledujúce). Druhá podmienka sa viaže k povinnosti vyúčtovania preddavku v tom účtovnom (kalendárnom roku), v ktorom bol preddavok dodávateľovi poskytnutý. Táto povinnosť sa z vecnej a časovej stránky podľa zákona č. 523/2004 Z.z. nevzťahuje na prípady:
-
úhrad záloh zamestnancom v hotovosti,
-
úhrad zábezpek či vratiek a
-
záloh v zmysle zamestnaneckých pôžitkov, či prípadne zúčtovateľných záloh zamestnancom (alebo osobám vykonávajúcim činnosť na základe dohody mimo pracovného pomeru).
Dôležité informácie:
-
Ak sa dodávateľovi pravidelne poskytuje preddavok, odporúčame uzatvorenie rámcovej zmluvy (­pozn. autora: nepoužívať ročné objednávky, osobitné predpisy takýto pojem nepoznajú a spravidla obchádza sa nimi zmluvné zabezpečenie i stanovenie zmluvných náležitostí či sankcií).
-
Zmluva sa môže zrealizovať aj ako dohoda.
-
Ak máme s dodávateľom už uzatvorenú zmluvu, odporúčame uza­tvoriť dodatok č. 1 k zmluve.
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály