Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Operatívny leasing vo verejnej správe

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obec má zmluvu na operatívny leasing na kopírovací stroj, na 60 mesiacov, splátky sú štvrťročne po 180,– €. Nie sme platiteľmi DPH. Ako sa účtuje takýto leas­ing a na akú ekonomickú položku?

V otázke nie je napísané, akú zmluvu má obec uzatvorenú, ale pri operatívnom leasingu predpokladám, že ide o nájomnú zmluvu.
Právne vzťahy uzatvorené prostredníctvom nájomnej zmluvy sú upravené v rámci § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi za odplatu, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej aj úžitky. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užíva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály