Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

V článku sa budeme venovať problematike účtovania vzájomných vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“). Príklady účtovania vzájomných vzťahov sú uvedené na výdavkovom účte, príjmovom účte a samostatnom účte v príspevkovej organizácii.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály