Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľubica Sekerková

Počet článkov autora: 28


Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Tlačivo daňového priznania k  dani z príjmov za rok 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V článku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2018.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) platné pre rok 2017 sú zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 24/2017 a sú takisto k dispozícii aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR, kde ich možno vyplniť aj vyt...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

Rovnako ako v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach aj pre zdaňovacie obdobie roka 2017 vyplýva povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len „DP“) k dani z príjmov právnickej osoby, teda aj obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie, z dvoc...

Príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2016

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Článok obsahuje konkrétny prípad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov právnických osôb, a teda aj subjekty verejnej správy ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb u subjektov verejnej správy a územnej samosprávy v r. 2015 nedošlo k žiadnym zmenám. Zmeny však nastali v štruktúre tlačiva DP vzhľadom na zásadné zmeny v zákone o dani z prí...

Príklad na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2015

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Článok obsahuje konkrétny príklad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Ako vyplniť daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Rubrika: Daň z príjmov Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Článok poskytuje návod na správne vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály