Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľubica Sekerková

Počet článkov autora: 28


Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2010

Opätovne sa blíži 31. marec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom, nakoľko je to zákonom stanovený termín na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Daňovým priznaním daňový subjekt deklaruje ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2010

Opätovne sa blíži 31. marec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom, nakoľko je to zákonom stanovený termín na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Daňovým priznaním daňový subjekt deklaruje ...

Zmeny v zdaňovaní subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Novelou zákona o dani z príjmov (zákon č. 548/2010 Z. z. – ďalej len „novela“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2011 nastali zásadné zmeny v zdaňovaní špecifických organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie, ktorými sú obce, vy...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Tlačivo daňového priznania k  dani z príjmov za rok 2018

V článku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2018.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýc...

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017

Vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „DP“) platné pre rok 2017 sú zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 24/2017 a sú takisto k dispozícii aj na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR, kde ich možno vyplniť aj vyt...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2017

Rovnako ako v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach aj pre zdaňovacie obdobie roka 2017 vyplýva povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len „DP“) k dani z príjmov právnickej osoby, teda aj obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie, z dvoc...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov právnických osôb, a teda aj subjekty verejnej správy ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály