Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Archivácia


Archivácia účtovných dokladov

V každej účtovnej jednotke sa generujú určité dokumenty v písomnej podobe, resp. na technických nosičoch dát, ktoré sa využívajú v rámci pôsobenia účtovnej jednotky v prostredí, v ktorom pôsobí a najmä pri jej samotnom riadení. Tieto doklady sú ch...

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (I.)

Obec má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Uvedenú povinn...

Školy a obeh účtovných dokladov

Vnútorné smernice na vedenie účtovníctva (a samozrejme aj ostatné smernice) sú dôležitou súčasťou vnútorného kontrolného systému.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály