Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Charakter administratívnej finančnej kontroly

Administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly orgán verejnej správy musí vykonávať, ak poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Príspevok sa venuje jej spôsobu vykonania vzhľadom na pojmy použitia a poskytnutia verejných prostriedkov. Bližšie rozoberáme krátke ustanovenie § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“). Praktický výkon finančnej kontroly (spracovanie výstupov z administratívnej finančnej kontroly, práva a povinnosti oprávnenej osoby a povinnej osoby či prizvanej osoby) definujú výlučne ustanovenia § 20 až § 27 zákona o finančnej kontrole a audite. Zriadených organizácií v samospráve sa uvedený typ finančnej kontroly sa zriadených organizácií v samospráve spravidla netýka (pozn. autora: Zriadené organizácie neposkytujú verejné prostriedky iným osobám, pričom zálohy a preddavky sú výnimkami z výkonu administratívnej finančnej kontroly.).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály