Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Základný rámec vnútorného predpisu za oblasť účtovnej konsolidácie v samospráve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Podobne ako pri procese zostavovania individuálnej účtovnej závierky, aj pri procese zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné, aby boli jednotlivé kroky a zodpovednosti jednoznačne určené. Tento cieľ možno dosiahnuť vytvorením a následným dodržiavaním vnútorného predpisu v organizácii, ktorá je za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky zodpovedná, t. j. v konsolidujúcej účtovnej jednotke – obci/meste.

Rozsah úpravy vnútorného predpisu:
-
stanovenie termínov platných pre konsolidáciu;
-
spôsob aktualizácie štruktúry a zasielania formulárov (formuláru pre odsúhlasovanie vzájomných vzťahov, tvz. konsolidačného balíka, prevodového mostíka pre obchodné spoločnosti) a metodických usmernení pre dcérske účtovné jednotky;
-
určenie informačného ­systému pre zber dát a realizovanie konsolidácie (ak sa takto ­materská účtovná jednotka rozhodne), ­napr. RISSAM;
-
určenie štruktúry konsolidovaného celku pre dané účtovné obdobie - dcérske účtovné jednotky, spresnenie výnimiek pre daný rok, rozšírenie o nové účtovné jednotky;
-
organizácia procesu odsúhlasovania vzájomných vzťahov a zostatkov;
-
určenie zodpovednej osoby za uloženie konsolidovanej účtovnej závierky v registri účtovných závierok;
-
určenie zodpovednej osoby za vypracovanie konsolidovanej výročnej správy a jej uloženie v registri účtovných závierok.
Časový harmonogram konsolidácie
(v závislosti od veľkosti a štruktúry konsolidovaného celku):
-
obdobie (od...do), v ktorom sa aktualizuje štruktúra konsolidovaného celku,
-
dátum začatia predbežného odsúhlasovania,
-
dátum ukončenia predbežného odsúhlasovania,
-
dátum začatia koncoročného odsúhlasovania,
-
dátum ukončenia koncoročného odsúhlasovania,
-
termín na doručenie zostavenej individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotke,
-
termín na doručenie dodatočných informácií pre konsolidáciu materskej účtovnej jednotke (konsolidačné formuláre),
-
termín na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
Počas celého účtovného obdobia prebieha aktualizácia štruktúry konsolidovaného celku. Kedykoľvek v roku môže dcérska účtovná jednotka zaniknúť, zlúčiť sa s inou, splynúť, môže byť predaná alebo môže byť obstaraná nová dcérska účtovná jednotka.
Aktuálna štruktúra konsolidovaného celku:
-
musí ju materská účtovná jednotka poznať, aby vedela, ktoré účtovné jednotky patria do jej konsolidovaného celku;
-
musia ju poznať všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku, aby vedeli správne identifikovať:
-
pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku,
-
náklady a výnosy, ktoré vznikli z transakcií s účtovnými jednotkami konsolidovaného celku,
-
nákup dlhodobého majetku a zásob od účtovných jednotiek konsolidovaného celku.
Predbežné odsúhlasovanie by ma­lo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály