Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výklad § 17 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z.

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Dňa 28. decembra 2023 obec načerpala investičný splátkový úver, ktorým dosiahla dlhovú službu na úrovni 59,65%. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.) by mala obec postupovať ďalej v zmysle ustanovení § 17 ods. 9, 10 a 11. V tom istom zákone a paragrafe 17 existuje ods. 13 v znení: "Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom."
Po uskutočnených komunálnych voľbách 28. októbra 2022 bolo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v novembri 2022 (čo je obdobie kratšie ako 24 mesiacov), a teda v zmysle ods. 13 sa domnievame, že sa na situáciu vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 13 zákona č. 584/2004 Z.z. v plnom rozsahu, a teda nie je potrebné prijímať opatrenia uvedené v ods. 10 a 11 vôbec vrátane nahlásenia situácie na Ministerstvo financií SR.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály