Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie umeleckých diel a zbierok

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Umelecké diela a zbierky patria do dlhodobého neodpisovaného majetku a podľa toho by sme o nich mali aj účtovať. Častokrát mestá a obce nakúpia umelecké diela z daného regiónu pre potreby radnice či už za účelom prezentácie mesta, alebo za účelom zbierky vzácnych predmetov na zachovanie hodnôt a tradícií danej oblasti. V nasledujúcom texte rozoberieme rôzne spôsoby nadobudnutia týchto umeleckých diel a zbierok.

Účet
032 - Umelecké diela a zbierky
je účet aktív, a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane MD.
Na tomto účte účtujeme výtvarné diela (obraz, sochu, fotografiu či unikátnu umeleckú stavbu), zbierky (teda súbory predmetov zobrazujúcich historický alebo technicky vývoj a rôzne hnuteľné kultúrne pamiatky), ako aj predmety z drahých kovov (zo zlata, striebra či diamantov).
Pri umeleckých dielach, zbierkach, predmetov z drahých kovov, ako aj pri pozemkoch treba brať do úvahy skutočnosť, či spoločnosť má v záujme tento majetok nejakým spôsobom užívať, alebo si ho zadovážila len preto, že má voľné peňažné prostriedky a chce si ich uložiť vo forme takéhoto majetku.
Ak účtovná jednotka nakúpi takýto majetok za účelom jeho ďalšieho predaja, vtedy nemusíme účtovať na účte
032 - Umelecké diela a zbierky
, ale na účte
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok
. Teda investícia do kúpy napríklad zbierky obrazov bude účtovaná ako vznik dlho­dobého finančného majetku na účte
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok
na strane MD (predkontácia MD 069/D 221).
Umelecké diela zaradené na účte
032
predstavujú dlhodobý majetok neodpisovaný, teda jeho hodnota v čase neklesá, podobne ako pozemky na účte
031
.
Príklady účtovných prípadov na účte 032 - Umelecké diela a zbierky
Vysvetlivky: ID - interný doklad, PFA - prijatá faktúra, VFA - výdavková faktúra, BV - bankový výpis.
 

P. č.

Doklad

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

ID

Uvedenie majetku do používania

032

042

2.

ID

Umelecké diela a zbierky nadobudnuté ako nepeňažný vklad do základného imania

032

353

3.

ID

Predaj umeleckých diel a zbierok

541

032

4.

ID

Darovanie umeleckých diel a zbierok

543

032

5.

ID

Poškodenie umeleckých diel a zbierok bez možnosti na opravu

549

032

6.

ID

Inventarizáciou novozistený majetok, doteraz v účtovníctve nezachytený

032

648

7.

ID

Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály