Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie o majetku biologickej povahy

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú i o majetku biologickej – živej povahy. Podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) – zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá patria do dlhodobého majetku a mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme patria do zásob v účtovej triede 1 – Zásoby. Článok opisuje špecifiká a rozdiely účtovania na účtoch 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá a účte 124 – Zvieratá.

Pri charakteristike základného stáda sa vychádza zo zootechnickej zásady, podľa ktorej sa za základné stádo považujú dospelé plemenné a chovné zvieratá, ktoré popri úžitkových vlastnostiach (t.j. produkcia mlieka, mäsa, vlny, vajec, peria, rohoviny, kože, kožušín a produkcia maštaľného hnoja) zabezpečujú najmä reprodukciu chovu. Úspešná reprodukcia zabezpečuje obnovu starnúceho stáda zvierat, zabezpečuje dostatočný počet zvierat v chovoch zameraných na úžitkovosť, umožňuje šľachtenie zvierat a zlepšovanie ich úžitkových vlastností. Na účte
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
sa účtuje o zvieratách, ktoré spĺňajú obe podmienky, a to reprodukčný účel (t.j. zachovanie rodu) a zároveň sú zvieratá chované na úžitok. Hospodárskym úžitkom sa rozumie produkcia mlieka, mäsa, vajec, vlny, kože, kožušiny, rohoviny, taktiež produkcia maštaľného hnoja, využitie ťažnej sily zvieraťa, produkcia živonarodených mláďat i komerčné využitie. Čiže, ak majetok nespĺňa jednu z oboch podmienok - napríklad reprodukčný účel, potom zvieratá sa účtujú na účte
124 - Zvieratá
a považujú sa za obežný majetok.
Podľa postupov účtovanianáplňou účtu
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
sú najmä:
-
dojnice a plemenné býky,
-
prasnice a plemenné kance,
-
kozy a plemenné capy,
-
bahnice a plemenné barany,
-
kobyly a plemenné žrebce,
-
dospelé zvieratá - somáre a mulice,
-
plemenné husi a gunáre určené na produkciu násadových vajec,
-
ostatné hospodárske zvieratá základného stáda napríklad chov muflónov, jeleňov, danielov, pštrosov, ak ich chov presiahne štyri roky.
Medzi základné stádo - z hydiny, patria iba plemenné husi a gunáre, určené na produkciu násadových vajec (reprodukčný účel), ktoré sa účtujú na účte 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá ako dlhodobý majetok.
Náplňou účtu
124 - Zvieratá
sú najmä:
-
mladé zvieratá,
-
zvieratá vo výkrme chované na mäso (hovädzí dobytok, ošípané, kozy, ovce, kone, hydina, husi vo výkrme, králiky),
-
kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek (mladá aj dospelá hydina, tzn. plemenné chovy),
-
kožušinové zvieratá (norky, líšky, nutrie) bez ohľadu na vek,
-
ryby,
-
včelstvá a psy,
-
ostatné hospodárske chovy - muflónov, jeleňov, pštrosov, danielov, ak ich využiteľnosť v chove je kratšia ako štyri roky.
Hodnota zvierat na účte
124 - Zvieratá
sa zvyšuje o príchovky (živonarodené zvieratá hneď po narodení, vyliahnutá hydina), hmotnostné a vzrastové prírastky.
Podľa uplatňovaných zootechnických zásad sa pri jednotlivých druhoch zvierat do kategórie mladých zvierat zahŕňajú:
-
pri hovädzom dobytku - teľatá do veku troch mesiacov, mladý chovný hovädzí dobytok, vysokoteľné jalovice,
-
pri ošípaných - ciciaky (prasiatka do odstavu), odstavčatá, mladé chovné ošípané,
-
pri ovciach a kozách - jahňatá a kozľatá do veku troch mesiacov, mladé chovné ovce a kozy,
-
pri koňoch a somároch - mladé kone do veku troch rokov, mladé somáre, muly a mulice.
Medzi zvieratá na účte
124 - Zvieratá
patrí i hydina (kŕdle sliepok, kačíc, moriek a perličiek) bez ohľadu na to, či ide o úžitkové alebo plemenné chovy (okrem plemenných husí a gunárov, určených na produkciu násadových vajec, ktoré sú náplňou účtu
026 - Základné stádo a ťažné zvieratá
).
Keďže subjekty štátnej správy a samosprávy sú zriadené za účelom plnenia zákonom uložených verejnoprospešných úloh štátu, obce, samosprávneho kraja (VÚC), zvieratá nepredstavujú u prevažnej väčšiny subjektov podstatnú zložku majetku. Výnimkou sú napríklad zoologick
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály