Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou rokovacích poriadkov obecných zastupiteľstiev, ich náležitosťami a často sa vyskytujúcimi nedostatkami v rokovacích poriadkoch obecných zastupiteľstiev.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva je základný interný predpis obce, ktorý je každá obec povinná vydať. Obce by pri príprave rokovacích poriadkov obecného zastupiteľstva mali postupovať s náležitou starostlivosťou a dbať na ich kvalitu.
Povinnosť samosprávy vydať rokovací poriadok vyplýva zo:
-
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva [§ 11 ods. 4 písm. k)],
-
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v z. n. p., podľa ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva [§ 10 ods. 3 písm. a)] a miestne zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva [§ 14 ods. 3 písm. b)],
-
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p., podľa ktorého zastupiteľstvo samosprávneho kraja schvaľuje rokovací poriadok zastupiteľstva samosprávneho kraja [§ 11 ods. 2 písm. p)].
Zákon č. 3
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály