Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Dňa 15. 9. 2021 podpísali obec a zhotoviteľ zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t. j. do 15. 9. 2022. Nestalo sa však tak. Objednávateľ sa po tomto termíne snažil zhotoviteľa kontaktovať, aby dokončil dielo, vady diela, doložil protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácií, doklady o uložení stavebnej sute... Zhotoviteľ sa svojím podpisom zaviazal odstrániť vady, doložiť doklady do 15. 1. 2023. Nespravil tak. Obec zhotoviteľa kontaktovala opäť 1. 2. 2023 ohľadom odstránenia vád, do dnešného dňa sa tak nestalo. Obec využila právne služby, ako ďalej riešiť vzniknutú situáciu. Dňa 22. 2. 2023 zaslal právny zástupca obce zhotoviteľovi jednostranné odstúpenie od zmluvy o dielo, a to z dôvodov, že zhotoviteľ si nesplnil svoje povinnosti riadne dokončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Zhotoviteľ poštovú zásielku prevzal 15. 3. 2023. K uvedenej záležitosti sa do dnešného dňa nevyjadril. Na základe ZoD budeme zhotoviteľovi vyrubovať sankcie uvedené v ZoD. Máme vystaviť penalizačné faktúry alebo postačí výzva zaslaná právnym zástupcom, ktorý vo výzve vypíše všetky sankcie a pokuty, ktoré plynú zo ZoD?

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je povinnosťou obce chrániť majetok obce a využívať všetky právne kroky na jeho ochranu. V
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály