Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali tematike individuálnej účtovnej závierky v samospráve zostavovanej za účtovné obdobie kalendárneho a zároveň aj rozpočtového roka 2023. Tým sa však reporting o roku 2023 v samospráve nekončí. Nadstavbou nad individuálnymi účtovnými závierkami sú konsolidované účtovné závierky, ktorým sa budeme venovať v niekoľkých nasledujúcich číslach. Na konsolidované účtovné závierky nadväzujú aj výročné správy za konsolidovaný celok, ktorým sa tiež budeme venovať v rámci nasledujúcich čísiel časopisu.
Generálnym právnym rámcom pre konsolidované účtovné závierky vo verejnej správe je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"), ktorý definuje povinnosti jednotlivých subjektov v štruktúre účtovnej konsolidácie vo verejnej správe.
Konsolidovaná účtovná závierka obce/mesta/vyššieho územného celku (ďalej budeme používať generalizované označenie "obec") sa podľa zákona o účtovníctve nazýva
"konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy"
a je zahrňovaná do vyššieho stupňa konsolidácie, t.j. do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.
Vstupné informácie pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky obce
-
individuálna účtovná závierka obce,
-
individuálne účtovné závierky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
-
individuálne účtovné závierky príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
-
individuálne účtovné závierky dcérskych účtovných jednotiek, ktoré sú obchodnými spoločnosťami v zakladateľskej pôsobnosti obce, resp. s majetkovou účasťou obce po aplikácii prevodového mostíka na štruktúru účtovných výkazov obce,
-
identifikované a kvantifikované vzájomné vzťahy medzi vyššie uvedenými typmi účtovných jednotiek,
-
vysporiadanie vzájomných vzťahov,
-
konsolidačné operácie,
-
ďalšie relevantné informácie od všetkých typov vyššie uvedených účtovných jednotiek pre zostavenie Poznámok ako súčasti konsolidovanej účtovnej závierky obce.
So zabezpečením včasných a správnych informácií je spojená aj povinnosť jednotlivých účtovných jednotiek, ktoré poskytujú informácie pre z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály