Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Založenie a zrušenie obchodnej spoločnosti obcou

Dátum: Autor/i: Ing. Hana Marcin Jakubíková Rubrika: Účtovníctvo

becné zastupiteľstvo na rokovaní rozhoduje o založení alebo zrušení obchodnej spoločnosti, schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe. Zároveň zásady hospodárenia obce by mali obsahovať určenie úkonov valného zhromaždenia, o ktorých bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo a starosta (primátor).

Spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, stanovy môžu obsahovať ustanovenie, kto má byť ustanovený za likvidátora [§ 72 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“)]. Právne úkony týkajúce sa založenia, vzniku, zmeny, zrušenia alebo zániku spoločnosti musia mať písomnú formu alebo formu notárskej zápisnice, ak to Obchodný zákonník vyžaduje.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály