Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Škodové komisie a škodové udalosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Poznatky z praxe

Predmetom príspevku sú upozornenia týkajúce sa škodových udalostí na prelome rokov 2019/2020 vzhľadom na prebiehajúcu inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019. Treba uviesť, že škodová udalosť sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ochrana majetku obce a zveľadenie majetku) v nadväznosti na zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (hmotná zodpovednosť a zosobnenie škody zamestnancovi) a tiež zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami). Súčasťou príspevku je i vzor zápisnice a protokolu o škode pre potreby čitateľov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály