Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právne významné skutočnosti na uloženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či na uloženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno považovať za dostatočnú a rozhodujúcu existenciu práva užívať nehnuteľnosť, vo vzťahu ku ktorej je evidovaný trvalý pobyt, bez ohľadu na jej skutočné užívanie, resp. jej neužívanie po kvalifikovanú dobu (plnenie školských povinností deťmi a s tým súvisiacim zdržiavaním sa mimo trvalého pobytu). Majú byť tieto skutočnosti pre obec ako správcu poplatku považované za právne nevýznamné?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály