Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Legislatívne zmeny

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanú zákonom č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2022.

Novelou zákonasa rozširuje škála záväzkov, ktoré sa nebudú započítavať do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku (ďalej len "VÚC"). Od 1. mája 2022 sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia,
záväzky z návratných zdrojov financovania poskytované orgánom podľa osobitných predpisov
a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí g
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály