Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 1


Vybavovanie sťažností hlavným kontrolórom

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa zaoberáme problematikou vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. V aplikačnej praxi je táto problematika veľmi diskutovaná, a to najmä po novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zákonom č. 70/2018 Z.z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.